درباره ما

آلووان در سال 1385 با ورود در عرضه ملزومات چنلیوم فعاليت خود را آغاز نمود و در همان ابتدای كار با مد نظر قرار دادن رضايت مشتريان از هر جهت نام خود را با ظرافت دقت سليقه و استحكام مترادف نمود.
آلو وان در طول حيات خويش همزمان با تغيیرات سليقه سفارش دهندگان به تكميل تجهيزات خود متناسب با پيشرفتهای تكنولوژی و در حال حاضر با كارخانه اي مجهز به تكميل ترين وسايل فنی و واردات مواد اوليه مربوط به حروف چنلیوم و برجسته موجود اعم از: دستگاه حروف ساز چنلیوم، دستگاه لیزر و دستگاه سی ان سی (CNC) کلیه ملزومات مرتبط به حروف سازی (چنلیوم) مشغول است.
همچنين آلو وان آماده اجرای هر گونه طرحهای خاص و تكنولوژی جديد ساخت تابلوهای حروف برجسته و چنلیوم و يا تلفيق هر گونه سازه های ابتكاری كه توسط مشتريان و همکاران محترم ارائه شود می باشد.

با مدیریت علیرضا علینژاد